Ontwikkelingen in online adverteren

Het gebruik van media maakt een snelle ontwikkeling door. De geschiedenis van online adverteren telt ondertussen al enkele jaren. Tien jaar geleden was het nog ondenkbaar dat veel mensen het nieuws via sociale media tot zich zouden nemen in plaats van via traditionele media als radio, televisie en de geschreven pers. Inmiddels is het een feit dat Facebook en Twitter van grote invloed zijn geweest bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. En niet altijd in positieve zin, diverse partijen waren in staat invloed uit te oefenen door sterk gekleurd nieuws of zelfs “nepnieuws” via deze en andere sociale media te verspreiden.

Bedrijven en organisaties spelen op deze ontwikkelingen in en daardoor heeft adverteren via internet een grote vlucht genomen en is een zeer effectieve manier gebleken om doelgroepen te bereiken. Voordeel van adverteren via de meer traditionele media als televisie, radio en kranten is het feit dat het doelgroepen zeer gericht bereikt en dat mensen snel en eenvoudig kunnen reageren op een advertentie. Dit vergroot de kans aanzienlijk om geïnteresseerden bijvoorbeeld te verleiden tot koop. En dat terwijl de kosten van adverteren online een fractie zijn van kosten via de traditionele kanalen, en daardoor bereikbaar zijn voor adverteerders in alle soorten en maten.

Inhoud van de site

Deze site gaat in op alle relevante aspecten van het online adverteren. Bij online adverteren betaal je voor advertenties op online platformen. Van advertenties op specifieke websites die bij het product of het doel van je organisatie passen, tot advertenties naar aanleiding van woorden waarop in zoekmachines wordt gezocht en die een duidelijke relatie hebben met jouw product of doelgroep. Deze advertenties zijn het belangrijkste verdienmodel van de meest relevante online platformen zoals Facebook, Google en Twitter. De prijs kan bijvoorbeeld worden bepaald per “click”, per (duizend) weergave(n) of per actie. Hiermee wordt een duidelijk relatie gelegd tussen bereik en effectiviteit van de advertentie en de kosten.

Op deze site komt de geschiedenis van het online adverteren aan de orde, de prijsvorming en het verdienmodel van de platformen, het adverteren met behulp van zoekmachines als Google en Bing en ook het adverteren via sociale media als Facebook en Twitter. Daarbij zullen we ook aandacht besteden aan de valkuilen van het online adverteren.

Speciale aandacht zullen we besteden aan de marketing van online casino’s. Dit zijn kapitaalkrachtige spelers op de internationale online advertentiemarkt, die aanzienlijke budgetten te besteden hebben aan verschillende vormen van marketing. Deze spelers zijn actief in een ingewikkelde omgeving met per land sterk verschillende en snel veranderende wet- en regelgeving en een toenemende rol van toezichthouders. Hoe dat de marketingstrategieën beïnvloed zullen we in een apart artikel uitgebreid beschrijven.